Kurzy pro dospělé a dětské tvořivé kroužky
logo_ruka menší.jpg
Vzdělání:

1993/1996          Rodinná škola MUDr. Švejcara v Plzni, studijní obor Sociálně-právní, zakončeno maturitní zkouškou (z českého jazyka a literatury, z německého jazyka, ze zdravotní a rodinné výchovy, ze sociálně zdravotní péče)

1995                  Závěrečná zkouška na RŠ (ze základů společenských věd, z výživy a přípravy pokrmů a z odívání)

1996/1999          Pedagogická fakulta na ZČU v Plzni, studijní obor Sociální práce, zakončeno SZZ, absolvování praxe v Domově důchodců v Plzni a v Romském Centru v Plzni, společenství Začít spolu

1998/2002          Fakulta humanitních studií na ZČU, studijní obor Humanistika, zakončeno SZZ, obhajoba diplomové práce na téma Historie Romů

2007/2008          Pedagogická fakulta na ZČU v Plzni, program celoživotního vzdělávání – Studium Arteterapie. (Specializace v oboru arteterapie pro oblast školství a sociální sféry.)

2015 -                Sociální práce, magisterský obor, VS sv.Alžbě,ty, Bratislava


Zaměstnání:

8/2005 – 6/2007  Ergoterapeut obyvatel Azylového domu města Příbram

7/2007 - 6/2008   Odborný sociální pracovník v Azylovém domě v Příbrami

1/2009 – 6/2009  Dětské studio Kolotoč – hlídání a péče o děti

7/2009 - 1/2010   Volnočasové aktivity v Azylovém domě sv. Ludmily v Mokrovratech u Dobříše

10/2009 - 6/2010  Administrativní pracovník v Domově důchodců, Příbram

2/2009 - 8/2011    Práce v Obecní knihovně v Obecnici - knihovník a lektor tvořivých kurzů

9/2009 - 5/2015    Aktivizace klientů Domově důchodců v Příbrami

Od 9/2009           Tvořivé kurzy na ŽL

1/2010 – 6/2015   Odborný sociální pracovník v Azylovém domě v Příbrami

Od 1/2013           Akreditované kurzy u MŠMT pro DVPP

5/2015 - 12/2015  Asistent denních a nočních služeb v Azylovém domě sv. Ludmily v Mokrovratech u Dobříše

Od 7/2015           Vedoucí v Azylovém domě Příbram


Akreditované kurzy:

1996       kurz Sekretářka, Rodinná škola MUDr. Švejcara v Plzni (540 h).

1997       kurz Lektor Peer programu s orientací na problematiku návykových látek, Pedagogicko psychologická poradna v Plzni (50 h)

6/2007    školení Zvládání problémových klientů

11/2007  školení Jak zvládnout klienta v duševní krizi

2/2008    vzdělávací program Diagnostika dítěte předškolního věku

5/2008    školení Základy sociální patologie – poruchy chování, poruchy osobnosti

11/2008  školení Případové konference v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

12/2008  seminář Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS

3/2009    školení První pomoci

3/2009    vzdělávací akce Hrajeme si s hlínou – Keramika

7/2009    NIDV – vzdělávací program Letní škola artefiletiky (30 h)

4/2010    školení Zanedbávané dítě - Sociální patologie rodiny a její vliv na chování a jednání dítěte

5/2010    vzdělávací program Etika v sociálních službách

7/2010    NIDV – vzdělávací program Letní škola artefiletiky (30 h)

9/2010    Malování pravou mozkovou hemisférou, Serafin (16 h)

10/2010   školení Ochrana před domácím násilím

5/2011     školení Manipulace - jak jí konstruktivně čelit

6/2011     seminář Pomoc obětem domácího násilí (13 hodin)

3/2012     kurz Výroba dekorací – Inspirace po celý rok, Hobby-Kohout, Plzeň

5/2012     kurz Muzikoterapie - hudební ateliér, ACZ

5/2012     seminář Finanční prolbémy obětí domácího násilí žijících v azylových domech a jejich řešení, Rosa

5/2012     vzdělávací program Tvoříme s Ekoateliérem, Visk

5/2012     Textilní tvorba - sítotisk, Hobby-Kohout, Plzeň

9/2012     Systemická práce s dětmi a dospívajícími, Mgr. Petra Meisnerová

6/2013     školení Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví – psychosomatika, VCVSCR

9/2013     školení Práce s emocemi v profesním vztahu – jak se vyrovnat s křivdou a pocitem viny, VCVSCR

3/2014     kurz Aktivizační techniky v sociálních službách, APSS

4/2014     kurz Využití arteterapie v sociálních službách, adpontes

4/2015     vzdělávací program Tajemství barev, Asteria

6/2015     vzdělávací program První pomoc a prevence úrazů pro pracovníky sociální služby, Mavo s.r.o.

12/2015   vzdělávací program Komunikace v zátěžových situacích v pracovním týmu, MPSV


Kurzy bez akreditace:

Kurz pletení košíků I. Hobby-Kohout, Plzeň

Kurz pletení košíků II. Hobby-Kohout, Plzeň

Kurz práce s fimo hmotou, Sedmikráska Příbram, lektor Simona Pavlů

Kurz použití strukturovacích past a akrylových barev, Hobby-Kohout, Plzeň

Kurz ketlování, Sedmikráska Příbram, lektor Dana Krejčová

Kurz výroby vinutých perlí, Sedmikráska Příbram, lektor Patrik Bobko

5/2008      mezioborová konference Umění ve výchově, prevenci a expresivní terapii, ZČU, Plzeň

11/2008    kurz Automatická kresba I. u Hany Šmídové

5/2009      kurz Automatická kresba II. u Hany Šmídové

10/2009    kurz Encaustika I. u Jany Školaudyové

10/2009    kurz Encaustika - creativ u Jany Školaudyové

10/2009    seminář Netradiční výtvarné techniky, OFČR

9/2010      kurz Encaustika - inspirace u Jany Školaudyové

10/2010    Psychografie I. u Marie Machkové (15 h)

6/2011      workshop - práce s Big Shotem, který vedl Pete Hughs z firmy Sizzix, Davona.cz 

7/2012      kurz Práce s Paverpolem u Hany Hořákové

8/2012      Big Shot aneb zatočíme kličkou, kurz Vlaďky Pečínkové, K1

11/2012    Jak skloubit rodinu a práci? Mgr. H. Svobodová

5/2013      Psychografie II., III. u Marie Machkové (30 h)

2013        Práce s Powertexem s Janou Školaudyovou

2013        Základní techniky malování na hedvábí s Janou Školaudyovou

2013        Enkaustika s Janou Školaudyovou

2013        Fusing – spékání skla v mikrovlnné troubě s Janou Školaudyovou

6/2014     Pastel, kurz malování pastelovými barvami u Kláry Paroubkové (16 h)

5/2015     Psychografie III. u Marie Machkové (15 h)

8/2015     seminář Výchova dětí a rodičů, FCH St. Knín

10/2015   seminář Nespolupracující rodič, FCH St. Knín

3/2016     kurz Americká encaustika s Janou Školaudyovou

10/2015 – 5/2016       Kurz znakového jazyka pro začátečníky, CNN Příbram


Praxe:

1998/1999       Provádění a organizování Peer programu pro Pedagogicko psychologickou poradnu v Plzni

1998/1999       Dobrovolná práce v Romském centru v Plzni, společenství Začít spolu

9 – 11/2008     Dobrovolná práce na ergoterapii, Alka o. p. s., Příbram (150 h)

8/2009            Výtvarný týden v Dětském studiu Kolotoč v rámci příměstského tábora (30 h)

10 – 12/2015   Dobrovolník v Domově seniorů v Příbrami

 

19.07.2016 19:08:39
blancasy
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one